Mur berliński i gramofon


  • 9 listopada 1989 r. władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej otworzyły granice z Berlinem Zachodnim. Mur berliński to był system umocnień o długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był również  w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym . Od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Był on jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi zostało zabitych. 

Mur Berliński w okolicy Bethaniendamm (1986).Wikipedia

 

  • 8 listopada 1887 r. Emil Berliner opatentował w Stanach Zjednoczonych gramofon. (od gr. gramma – „pismo”, „napis” , fone – „głos”), czyli po polsku „zapisywacz głosu” – urządzenie do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Była to ulepszona wersja wynalezionego wcześniej fonografu przez Thomasa Edisona.

Znalezione obrazy dla zapytania Berliner gramofon

Emil Berliner z pierwszym gramofonem. histografy.pl

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek