KONKURS FOTOGRAFICZNY


Regulamin szkolnego Konkursu Fotograficznego pt.

„PODKARPACIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

  1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli przyrody Szkoły Podstawowej nr 10 Rzeszowie.
  2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej, zwrócenie uwagi młodzieży na piękno i różnorodność natury wokół siebie, zainteresowanie ich przyrodą i dziejami małej ojczyzny w okolicy oraz zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania swoich umiejętności.
  3. Temat konkursu powinien zainspirować uczniów do obserwacji przyrody oraz  pozostałości historycznego dziedzictwa wokół siebie. Konkurs zachęca do podziwiania i utrwalenia na zdjęciach wrażeń i spostrzeżeń przyrodniczo-historycznych. Np.: pomniki przyrody, kapliczki, zapomniane cmentarze, panoramy, cerkwie, kamienice i rynki miast, uroki wsi, małych miasteczek oraz dzika przyroda Bieszczadów, Beskidu Niskiego, województwa podkarpackiego.
  4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  5. Uczniowie samodzielnie wykonują zdjęcia, ale dostarczają do nauczycieli przyrody tylko jedną pracę, wywołaną u fotografa w formacie A4. W koszulce foliowej lub kopercie poza pracą konkursową musi znaleźć się również osobno informacja zawierająca: imię, nazwisko i klasę autora oraz miejsce   i czas wykonania zdjęcia.
  6. Termin składania prac: do końca października 2019r.
  7. Termin ogłoszenia wyników: do końca listopada 2019 r.
  8. Organizator przewiduje nagrody na zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
  9. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac na stronie internetowej szkoły, a także do ich ekspozycji w szkole. Prace nie będą zwracane autorom.

10.Komisja konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę poprawność i jakość techniczną, estetykę, zgodność z tematem konkursu oraz wrażenia artystyczne.

 

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek