Chełmno nad Nerem


8 rudnia 1941 r. w Chełmnie nad Nerem Niemcy zamordowali za pomocą spalin samochodowych ok. 700 Żydów, przybyłych dzień wcześniej z pobliskiego Koła. Wydarzenie to rozpoczęło działalność pierwszego niemieckiego obozu zagłady na okupowanych ziemiach polskich – KL Kulmhof. Jako jedyny z obozów zagłady, powstał w tzw. Kraju Warty (teren wcielony w 1939 r. do Niemiec początkowo jako Okręg Rzeszy Poznań). Obejmował okolice miast: Łódź, Kalisz, Poznań. Obóz funkcjonował do 11 kwietnia 1943 r., po czym został zamknięty. Do  tego czasu Niemcy zamordowali łącznie około 200 tyś. ludzi.

Obóz Kulmhof 1942. Źródło: Wikimedia Commons / Muzeum Okręgowe w Koninie

Obóz Kulmhof. wikimedia.pl

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek