Austro-Węgry


8 lutego 1867 r. w wyniku przeprowadzonej reformy konstytucyjnej ustanowiona została dualistyczna monarchia Austro-Węgier.

  Przygotowała i opracowała: Iwona Piątek