Erasmus + „Europejskie legendy w SP 10 w Rzeszowie” – 01.03.2019 r.