Informacja

Szkolny Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

1.Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

2.Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

Wywiadówka dla uczniów klas II, III, V, VI, VII i VIII

Zapraszamy Rodziców uczniów klas II, III, V, VI, VII i VIII na wywiadówkę informacyjną
w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 17.00.

Bierzemy udział w projekcie „Politechnika Młodych Odkrywców” – 04.09.2019 r.

Nasza szkoła bierze udział w  projekcie  „Politechnika Młodych Odkrywców”, który jest realizowany przez Politechnikę Rzeszowską.  Jego celem jest popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat.

W ramach zajęć, młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka. Dzięki temu „młodzi studenci” zdobędą umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku 2019 r.

Kolonia nad morzem – 04.09.2019 r.

Kolonia odbyła się w dniach 5-15 lipca w Jastrzębiej Górze. Wzięło w niej udział  44 uczniów i 5 nauczycieli. Panująca atmosfera, piękne widoki, nadmorski klimat niezwykłe atrakcje dostarczyły niezapomnianych wspomnień.

Wywiadówka informacyjna dla klas I i IV

Zapraszamy Rodziców uczniów klas I i IV na wywiadówkę informacyjną
w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 17.00.

Boisko dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie

Dostawa środków czystości na m-c wrzesień – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa środków czystości na m-c wrzesień – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

KLASY I – III
9.15 Spotkanie uczniów z wychowawcą
10.00 Msza święta w kościele oo. Dominikanów

Klasy IV – VIII
10.00 Msza święta w kościele oo. Dominikanów
11.00 Spotkanie uczniów z wychowawcą

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 + wykaz sal

Dostawa komputerów – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 26.08.2019 r.

Dostawa komputerów – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.