Odnośnik do aplikacji „Nabór – kanał kandydata” – 07.02.2019 r.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2019


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2019

Zarządzenie nr VIII/79/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Zarządzenie nr VIII/79/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020