Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
przy ul. Dominikańskiej 4 (część A)

 
 

Umowa – projekt dla cz 1,2,3,4… (część B)