Rzeszowski Budżet Obywatelski 2018 r.

 

Wyprawka szkolna i przedszkolna

 

 

Wyprawka szkolna – klasa pierwsza

 

Wyprawka przedszkolna dla dzieci po raz pierwszy rozpoczynających naukę

 

Wyprawka przedszkolna dla dzieci kontynuujących naukę.