Zapytanie o cenę na dostawę pieczywa oraz bułki tartej do stołówki SP nr 10 w Rzeszowie w terminie: 02.09.2019 – 24.12.2019 r.

 

Zapytanie na sukcesywną dostawę pieczywa oraz bułki tartej w okresie od 02.09.2019r. do 24.12.2019 r.

 

Formularz cenowy (pobieranie pliku – prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę „XLS” i z rozwijanego menu wybierz „zapisz element docelowy jako…”).

 

Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 – 04.07.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie na sukcesywną dostawę następujących produktów spożywczych w okresie od 02.09.2019 r. do 24.12.2019 r.

 

Oświadczenie nr 1

 

Oświadczenie nr 2

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

 

Formularz cenowy (pobieranie pliku – prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę „XLS” i z rozwijanego menu wybierz „zapisz element docelowy jako…”).

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 04.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 1.

 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 2.

Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
przy ul. Dominikańskiej 4 (część A)

 
 

Umowa – projekt dla cz 1,2,3,4… (część B)