Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 04.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 1.

 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 2.

Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
przy ul. Dominikańskiej 4 (część A)

 
 

Umowa – projekt dla cz 1,2,3,4… (część B)