W miesięczniku Nauczyciel i Szkoła, wydawanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, można przeczytać artykuł prezentujący zrealizowany w naszej szkole projekt eTwinning ‘Storytelling Tree’. Oprócz opisu działań projektowych, artykuł zawiera liczne zdjęcia. Okładka numeru także została dedykowana naszemu projektowi.  

https://issuu.com/nauczyciel-szkola/docs/nauczyciel_i_szko_a_nr_111__8__2020_r.