14 października 2019 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

14 października 2019 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.


Świetlica szkolna pracuje od godz. 6.30 do godz. 17.00.

Obiady w tym dniu nie będą wydawane.